Happy Faces

We All Smile In The Same Language

Vítejte

Happy Faces je školička s angličtinou, jazykové a vzdělávací centrum, určené pro všechny věkové kategorie. Otevřeno máme každý všední den včetně prázdnin. Nabízíme školičku i krátkodobé hlídání dětí, kurzy angličtiny a pestrou škálu aktivit. Naše prostory lze využít pro pořádání dětských oslav, nebo jiných akcí. Centrum je vhodné i pro anglicky mluvící děti a rodiče, náš personál hovoří anglicky.

Naše centrum nabízí prostory i pro vás. K dispozici máte židle, velkou tabuli, dle domluvy i projektor a plátno.

Zápis nových dětí do školičky a kurzů angličtiny je možný v průběhu celého roku.

Více obrázků naleznete v galerii a na facebooku.

Novinky

Akce pro děti z Horoměřic
dopoledne 4000,- Kč/měsíc
celý den 6500,- Kč/měsíc

Dítě a alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v obci Horoměřice.

  • Adventní tvoření, více info zde.
  • Mikulášská nadílka a karneval, více info zde.
  • Možnost objednávat obědy u externí firmy. Cena za oběd 33,- Kč.
  • Novinky sledujte také na facebooku.

Napsali o nás

  • Policejní den v Happy Faces.
  • Článek ve zpravodaji o Adventním tvoření.
  • Děkujeme paní Hrachové za hezký článek ve zpravodaji o Halloweenském tvoření.
  • Děkujeme paní Vopatřilové za další hezký článek do místního zpravodaje.
  • Děkujeme paní Norgren za hezký článek, který o našem centru napsala do místního zpravodaje, bylo to moc milé překvapení.
Back to Top

Nabízíme

Školička

Nabízíme školičku s angličtinou i krátkodobé hlídání dětí. Každý týden má u nás jiné téma podle písmen abecedy.

Věříme, že každé dítě je jedinečné a proto se snažíme poskytnout mu individuální přístup, který je nám umožněn díky malému kolektivu. Program přizpůsobíme věku a potřebám vašich dětí. Učíme se hravou formou, pomocí jednoduchých písniček a říkanek pojmenovávat věci anglicky a postupně rozšiřovat slovní zásobu. Snažíme se, aby naše aktivity během dne byly pestré a zahrnovaly co nejvíce smyslové vnímání, povědomí o světě kolem nás, rozvíjely hrubou i jemnou motoriku, paměť a kreativitu dětí. Zároveň je u nás dostatek prostoru pro volnou hru a jsme otevřeni jakýmkoli nápadům vašich dětí, či vás samotných. Naše zahrádka umožňuje dětem pobývat co nejvíce na čerstvém vzduchu.


Denní program

7:30–9:00příchod dětí, volná hra, společné tvoření
9:00–9:45posezení v kroužku, povídání na dané téma, písničky, říkanky, pohádka, pohybové aktivity
9:45–10:00mytí rukou, svačina
10:00–11:30volná hra venku, vycházka po okolí nebo individuální tvoření zaměřené na jemnou motoriku
11:30–12:00úklid hraček, odchod dopoledních dětí domů
12:00–13:00odpočinek, poslech pohádky
13:00–14:00příchod odpoledních dětí, tvoření
14:00–14:30protažení se, mytí rukou, svačina
14:30–15:00posezení v kroužku, povídání na dané téma, říkanky, písničky
15:00–16:00volná hra venku, individuální tvoření zaměřené na jemnou motoriku, u starších dětí předškolní příprava

Jazykové centrum

Nabízíme kurzy anglického jazyka pro děti i dospělé. Ve skupinkách máme max. 6 osob. Kurz pro vás otevřeme již od 4 zájemců. Individuální hodiny jsou možné po dohodě. V rámci kurzů pořádáme další aktivity, v minulosti jsme například se skupinkou studentů navštívili Londýn.

Kurzy pro veřejnost pořádáme v příjemném prostředí. K výuce používáme kromě učebnice spoustu dalších vlastních výukových materiálů. Výuka probíhá komunikativní metodou. Cílem výuky je umět jazyk používat v reálném životě, naučit se gramatiku i konverzaci. Předností výuky jsou malé skupinky, což zlepšuje efektivitu výuky. Důležitá je též neformální atmosféra, kde student ztratí zábrany mluvit.

Kurzy trvají 16 týdnů, vždy 90 nebo 60 minut.

Kurzy pro děti

Děti se učí používat cizí jazyk adekvátně svému věku tak, aby uměly reagovat v angličtině na dané situace. Výuka je založena na komunikativní metodě, kombinaci hry, konverzace a cviku.

Kurz trvá 16 týdnů, vždy 60 minut (u menších dětí 45 minut).

Nově nabízíme kurz Jolly Phonics, určený pro dvojjazyčné předškolní děti, kde se děti naučí hravou formou nejprve foneticky rozpoznávat písmenka, později i číst a psát a hlavně se soustředit na dané téma. Kurz trvá 45 minut ve skupince maximálně 4 dětí.

Další aktivity

Dětské oslavy, party, narozeniny

K dospozici vám a vašim dětem jsou: velká herna se spoustou hraček, kuchyňka (varná konvice, mikrovlnná trouba, lednička, dřez, pitná voda), dětské židličky a stoly, židle a stůl pro dospělé. Možnost využít i naši zahrádku (pískoviště, dětský domeček, několik kol a odstrkovadel), po dohodě možno i malý gril.

Tvoření pro dospělé

Přijdťe si vyrobit předmět na předem dané téma. V minulosti jsme vyráběli například halloweenské dýně a adventní věnce.

Další akce

Další akce jako Mikulášská besídka nebo Jarmark pro dobrou věc, jehož výtěžek šel na dárky pro děti z azylových domů.

Cestovatelský spolek

Je určen pro všechny, kteří milují cestování a chtějí se s námi podělit o své zážitky, nebo si jen chtějí poslechnout rady a zkušenosti ostatních. Plánujeme nepravidelná setkání formou přednášek a promítání.

Back to Top

O nás

Náš tým

Již během studia na Anglo-Americké Akademii (Státní jazyková zkouška z Aj a FCE), jsem se začala intenzivně věnovat jazykům a práci s dětmi, nejprve jako vedoucí táborového oddílu, dále jako Au-pair v Německu v roce 2000-2001 (Zertifikat Deutsch). Od roku 2002-2010 jsem pracovala jako profesionální chůva v různých rodinách v Praze a ve Velké Británii. Zároveň jsem v letech 2008-2010 byla zaměstnána v Soukromé mateřské školce v Londýně a úspěšně složila zkoušku NVQ3 in CHILDREN´S CARE, LEARNING AND DEVELOPMENT (zahrnující i kurz první pomoci), opravňující mne pracovat s modulem Early Years Foundation Stage v rámci všech předškolních zařízení v celém Spojeném Království. Dále jsem absolvolala kurz "Pečovatelka o děti od 0-15 let" akreditovaný MŠMT, Jolly Phonics Certificate pro výuku Aj předškolních dětí. Vychovávám našeho 4 letého syna. Mezi mé koníčky patří nejrůznější tvoření a kreativní činnosti, rodina, studium jazyků, výuka dětí Aj, cestování, snowboarding a četba.

S anglickým jazykem jsem začala již na základní jazykové škole. Později jsem strávila několik měsíců na stáži v USA, dále se věnovala jazyku během pobytu ve Velké Británii jako Au-Pair, kde jsem získala první zkušenosti s hlídáním dětí. Po návratu jsem složila SJZ z anglického jazyka a FCE. Od roku 2001 pracuji jako stevardka u aerolinií. V rámci své profese jsem absolovovala kurz první pomoci. Během „létání“ jsem vystudovala vysokou školu a externě učila anglický jazyk v několika jazykových školách a firmách. Za posledních deset let jsem navštívila spoustu zemí, především Asii a Indonésii. Ke svému cestovatelskému koníčku vedu i svou malou dceru. V Happy Faces vedu některé kurzy a aktivity pro děti i dospělé. Absolvovala jsem kurz "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" a následně složila zkoušku dle NSK.

Back to Top

Ceník

Školička

Akce pro děti z Horoměřic
dopoledne 4000,- Kč/měsíc
celý den 6500,- Kč/měsíc
Dítě a alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v obci Horoměřice.

Dopolední, odpolední a celodenní permanentky
Počet dní v týdnu  dopoledníodpolednícelodenní
7:30 - 12:30  13:00 - 16:00  7:30 - 16:00
1 den 280,- 230,- 430,-
2 dny 270,- 220,- 420,-
3 dny 260,- 210,- 410,-
4 dny 250,- 200,- 400,-
5 dní 250,- 200,- 400,-
U těchto permanentek si volíte dny, ale časy jsou pevně stanoveny. Děti s dopolední docházkou musí být vyzvednuty do 12:30 ostatní děti nejdéle v 16:00. Po dohodě je možné i mimo tuto otevírací dobu. Před 7:30 a po 16hod. budou hodiny účtovány dle hodinového sazebníku.

Permanentky s hodinovou sazbou
hodinKč/hod.
1-19 95,-
20-39 85,-
40-59 75,-
60-99 65,-
100-149 55,-
od 150 45,-
U hodinové permanentky si volíte hodinu příchodu a odchodu sami.

Sourozenecká sleva 20%.

V ceně je obsažena péče, denní program, vždy alespoň jeden lektor mluvící anglicky, dozor, výtvarný a pracovní materiál.

Permanentka má platnost 1 kalendářní měsíc. V případě krátkodobější nemoci či jiného důvodu absence dítěte se peníze nevrací. Je-li však dítě nemocné 10 pracovních dnů v celku v daném měsíci (nutno doložit lékařským potvrzením), je možnost převést 50% nevychozených hodin do následujícího měsíce. Ostatní náhrady jsou možné konzultovat s vedením, vše bude na individuálním posouzení. Omluvu je nutné provést do 18hod. předešlého dne.

Jazykové kurzy

Back to Top

Galerie

Naše centrum

Kroužky angličtiny pro děti

Divadýlko ve školičce

Rozloučení se školním rokem

Dětský den

Kouzelník

Jarní slavnost

Párty s klaunem

Policejní den

Velikonoční jarmark

Oslavy narozenin

Párty s Iron Manem

Mikulášská besídka

Halloweenské tvoření

Vánoční jarmark

Adventní věnce

Back to Top

Kde nás najdete

Sídlíme na kraji obce Horoměřice v lokalitě Ke Kozím hřbetům. Možnost parkování před objektem.


Zvětšit mapu
Back to Top